Εκπαιδευτικά σεμινάρια ISTQB στη Θεσσαλονίκη


Το πρόγραμμα ISTQB Certified Tester ηγείται παγκοσμίως στον τομέα της πιστοποίησης του software testing.

Η Comquent προσφέρει σεμινάρια πιστοποίησης στη Θεσσαλονίκη, με τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε την πιστοποίηση ISTQB Certified Tester – Foundation Level (CTFL). Η Comquent είναι ένας πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής με εξειδίκευση στη διασφάλιση ποιότητας λογισμικού και έχει γίνει δεκτή από το GRTB ως Διαπιστευμένος Πάροχος Εκπαίδευσης με δικό της εκπαιδευτικό υλικό.

Οι έμπειροι εκπαιδευτές μας θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις διαδικασίες ελέγχου του λογισμικού και θα σας προετοιμάσουν κατάλληλα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ISTQB Foundation Level.

Πιστοποιήσεις παγκοσμίως
Πιστοποιήσεις παγκοσμίως
Χώρες με δραστηριότητες πιστοποίησης ISTQB
Χώρες με δραστηριότητες πιστοποίησης ISTQB
Ώρες εντατικής εκπαίδευσης
Ώρες εντατικής εκπαίδευσης

Πλεονεκτήματα

✔ Διεθνής αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων των testers, software developers, QA managers κλπ.

✔ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρίες πληροφορικής, που υπόσχεται ένα  υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας στις εφαρμογές που αναπτύσσουν, χάρη στις αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές πρακτικές ελέγχου, που προέρχονται από τις δεξιότητες του ISTQB

✔ Πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου στους πελάτες τους, αυξάνοντας τις πωλήσεις και την αξία του προϊόντος

Trainers

Η Μαρία-Όλγα Ραϊμόντο έχει μεγάλη εμπειρία ως QA Consultant και Test Engineer στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Internet of Things. Η βαθιά γνώση της στις αρχές του Testing προέρχεται από την εξειδίκευσή της στo Agile Testing.

Ο Δημήτριος Νικολαϊδης έχει περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας ως QA Consultant. Έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά έργα στον κλάδο της πληροφορικής και στους τομείς των Οικονομικών, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης μας είναι σύμφωνο με το επίσημο ISTQB Syllabus. Περιέχει επιπλέον πολλά πρακτικά σενάρια, ασκήσεις και δοκιμαστικές εξετάσεις, ιδανικό για μία ενδελεχή προετοιμασία των εξετάσεων.
I. Fundamentals of Testing
Terms, General testing principles and Fundamental test process
II. Testing throughout the Software Life Cycle
Software development models, Test levels and Test types
III. Static Techniques
Review Process and Static analysis by tools
IV. Dynamic Tests
Test conditions and Categories of test design techniques
V. Test Management
Test organization, Configuration Management, Risk and testing
VI. Test Tools
Introduction and Types of Test Tools

Looking to accelerate your knowledge and go further faster? Let's work together!!

MORE INFORMATION